Bærekraftig utvikling


Lokalsamfunnsutvikling, om oss + boksalg

Bærekraftig utvikling, om oss + "cv" Ola

Fjellosofi

CWD, skrantesjuke

Se venstremeny

--

Forstå og formidle

Gjennom å møte natur og mennesker som de er, avdekke mønstre, verdensbilder og sannheter. Formidle hvordan vi kan leve bedre i balanse med oss selv, naturen og hverandre.

 

Ola Vaagan Slåtten9. august 2008.