22.12.21: se også: Bedre bygder

08.10.22: gjennomslag hos Regjeringen? Se nederst på sida her

10.6.24: brev til Stortinget (se nederst på sida)

 

REINt på TIDe!

Vi som står bak denne oppfordringa til stat og kommuner - og andre aktører - ber i samla flokk om at reinen i fjellet - og det andre viltet som lever der - nå må få mer oppmerksomhet, deres leveområder må sikres. Vi må snu trenden med mer og mer press mot fjella - nå!

4.3.21

 

Oppropet vil bli overlevert til Regjeringen og KS i anledning Verdens miljødag 5. juni 2021, oppropet vil også bli sendt til partene i arbeidslivet ved LO og NHO.

Vil du skrive under, Fra 7.5.21 kan alle signere raskt og effektivt på Opprop.net, flere har tipset om en slik lettvindt løsning: Vi har altså 150 underskrifter godt, pluss de på opprop.net.

Blandt underskriverne er både (tidligere) statsråder, ordførere, gruppeledere og andre lokalpolitikere, fra ulike partier. Her er og med stortingsrepresentanter, forskere, folk fra villreinforvaltning, annen naturforvaltning, organisasjonsfolk, bønder, grunneiere, jegere, turistverter, fjellinteresserte og ikke minst mange "vanlige folk" som er glade i og opptatt av naturen rundt oss. En stor flokk unge og eldre, med både fag og hjertelag. Et opprop på tvers av fag, politikk og generasjoner.

https://www.opprop.net/reint_pa_tide_vi_som_star_bak_denne_oppfordringa_til_stat_og_kommuner_-_og_andre_aktorer_-_ber_i_samla_flokk_om_at_reinen_i_fjellet_-_og_det_andre_viltet_som_lever_der_-_na_ma_fa_mer_oppmerksomhet

Kom gjerne med ideer til finansiering av ev. annonsering av budskapet til ovaagans a online no

 

Underskrifter: 

Odd Slåtten, Hol (4.3)

Ola Vaagan Slåtten, Hol (4.3)

Haakon Skjerdal, Aurland 4.3)

Runar Tufto, Hol (5.3)

Ståle Sundfjord, Geilo (5.3)

Kjell Slåtten, Hol (5.3)

Lars Rosvoll, Stavanger (5.3)

Mads B. Nakkerud, Oslo (5.3)

Alf Waaler, Geilo (5.3)

Arne Nævra, Stortinget (SV) (5.3)

Per Aksel Knudsen, Geilo (5.3)

Arild Hermstad, nestleder MDG (6.3)

Inger Grostølen, Geilo (6.3)

Helene Hjørnevik Slåtto, Geilo (6.3)

Sissel Urke, Ål (6.3)

Solveig Kvakestad, Steinbergdalshytta (6.3)

Kåre Paulsen, Hol (6.3)

Olav Randen, Ål (7.3)

Eivind Nedremyr, Hovet (7.3)

Jostein Bergstøl, Oslo (8.3)

Siri Wølneberg Bøthun, Vik i Sogn (8.3)

Arne Skogheim, Hol (8.3)

Hans Christian Andersen-Knudsen, Sogndal (SV) (8.3)

Terje Terum, Aurland (9.3)

Petter Braaten, Geilo (10.3)

Mette Vaagan Slåtten, Oslo (10.3)

Eystein Skjerve, Oslo (10.3)

Jenny Rolness, Svortevik (10.3)

Geir Ole Johansen, Hol (10.3)

Alveva Hohler, Geilo (11.3)

Bjørnar Bøkko, Hovet (11.3)

Terje Tørrisplass, Bromma (11.3)

Hans Tørrisplass, Nesbyen (11.3)

Trond Ellingsen, Ål (11.3)

Ivar Haugen, Geilo (11.3)

Harald Haukaa Fjørtoft, Ål (11.3)

Sigve Nestegard, Hol (11.3)

Tim Ole Hallingstad, Hol (11.3)

Ronny Jarle Lentføhr, Dagali (12.3)

Håvard F. Kristoffersen, Hemsedal (12.3)

Ove Bjørn Stensrud, Sollihøgda (12.3)

Mathias Eide Sataøen, Geilo (14.3)

Oddvar Ellseth, Gol (14.3)

Tor-Ola Skogstad, Vassfaret (15.3)

Tor Kristian Tveitehagen, Hamar (19.3)

Aslak Geir Skurdal, Skurdalen (20.3)

Geir Snare, Ål (20.3)

Vebjørn Håvardsrud, Dagali (21.3)

Tone Granaas, Nannestad (21.3)

Olav Hammersbøen, Hol (21.3)

Jon Bjartnes, Høvik (21.3)

Mari Nestegard Skifte, Ål (22.3)

Tunde Nesbø, Flåm (23.3)

Gunn Tuxen Wester, Aurland (23.3)

Asle Øydvin, Eidfjord (23.3)

Oddmund Bråten, Torpo (23.3)

Oddvar Stave, Ål (23.3)

Helge Torsgard, Ål (23.3/7.6)

Geir Olav Liodden Sorteberg, Ål (24.3)

Sigmund Tveitehagen, Ål (24.3)

Tore Kvamme, Hønefoss (24.3)

Jon Styrkestad Haukaas, Oslo (24.3)

Roger Knutsen, Kjerrgarden (24.3)

Odd Lothe Ohnstad, Flåm (25.3)

Christian Breuer, Flåm (25.3)

Birger A. Kjelland, Hønefoss (25.3)

Laila Kvellestad, Aurland (25.3)

Per-Are Halstensgård, Ulvik (26.3)

Gry Lie Roberts, Aurland (26.3)

Atle U. Borlaug, Undredal (26.3)

Liv Byrkjeland, Luster (26.3)

Svein Olav Stranden, Ål (27.3)

Per Martin Bjerke, Krækkjahytta/Torpo (28.3)

Harald Skjerdal, Aurland (29.3)

Bjørg Torsteinsrud, Ål (30.3)

Tin Are Linderud, Ål (30.3)

Turid Myren, Dagali (30.3)

Trond Fredrik Persen, Geilo (30.3)

Petter E. A. Rygge, Bergen/Haugastøl (30.3)

Glenn Rotebakkdokken, Ål (30.3)

Tom Furuseth, Geilo (30.3)

Nils Faarlund, Hemsedal/Skreia (31.3)

Ola Elvestuen, Stortinget (V) (31.3)

Andreas Heje, Hemsedal (31.3)

Turid Platou Kvammen (31.3)

Tor Punsvik, Kristiansand (1.4)

Hilde Rigmor Amundsen, Stange (1.4)

Sissel Carlstrøm, Hemsedal (1.4)

Michael Teisen, Ål (2.4)

Elisabeth Sand, Ål (30.3/2.4)

Svein T. Furuhaug, Ål (2.4)

Odd Einar Dørum, eks statsråd (V) (3.4)

Torstein Seim, Hol (3.4)

Ingeborg Haugli, Jevnaker (3.4)

Ove Einar Reinton, Hol (3.4)

Ivar Stave, Ål (3.4)

Maren Haugli Tufto, Hol (3.4)

Lars Madsen, Ål (3.4)

Lasse Furuseth, Geilo (3.4)

Sverre Haugli, Jevnaker (3.4)

Ida Pernille Sandli, Jevnaker (3.4)

Steinar Slåke-Lerberg, Geilo (3.4)

Øystein Sønsteby, Ål (3.4)

Hilde Gudbrandsgård Sveingard, Hovet (4.4)

Elin M. Lauvvang Høilund, Asker (4.4)

Oddvar Herland, Bergen (4.4)

Tord Torsteinsrud, Ål (4.4)

Arvid Gilje, Aurland (4.4)

Lars-Ole Svendsen, Uvdal (4.4)

Lars-Christian Schøning, Porsgrunn (4.4)

Ingrid Alice Kvitberg, Uvdal (5.4)

Martin Lindal, Hemsedal (5.4)

Leon Alexander Kjelland, Mjøndalen (5.4)

Per Marius Pedersen, Jevnaker (5.4)

Linn Pedersen, Jevnaker (5.4)

Torstein Gårder Vikan, Veggli (5.4)

Guttorm Groven, Skurdalen (5.4)

Ole-Knut Trondrud, Rødberg (5.4)

Andre Trondrud, Rødberg (5.4)

Lars Flatø Nessa, Fister (5.4)

Tov Trondrud, Rødberg (5.4)

Stian Bekkeseth, Uvdal (5.4)

Stian Imingen, Uvdal (5.4)

Roald Fure, Revetal (5.4)

Oddvar Svendsen, Uvdal (5.4)

Tore Trondrud, Rødberg (5.4)

Tor Erik Narverud Flathus, Nore (5.4)

Nils Enerstvedt, Rødberg (6.4)

Margit Bergstrøm, Ål (6.4)

Knut Ivar Vestli, Ål (6.4)

Adrian Tollefsen, Nore og Uvdal (6.4)

Jardar Wetterhus, Hol (6.4)

Mari Torsteinsrud, Ål (6.4)

Solveig Holte, Ål (6.4)

Andreas Poulsson, Vinje (6.4)

Anne Haug Grønnerød, Ål (7.4)

Thomas Furuseth, Geilo (3.4/7.4)

Bjarte Hestdalen, Vinje (3.4/7.4)

Olav Gunleiksrud Fusche, Tinn (3.4/7.4)

Ivar Kjelland, Ringerike (3.4/7.4)

Bjørn Ebne, Aurland (4.4/7.4)

Gunnar Snarheim, Uvdal (8.4)

Sigrun Torsteinsrud, Ål (8.4)

Knut Torsteinsrud, Ål (8.4)

Bjørn Magne Eriksen, Rødberg (9.4)

Oluf Fønnebø, Uvdal (10.4)

Olav A. Schrøder, Vegårshei (13.4.)

Frode Langen, Vinje (13.4)

Sigurd Espedal, Forsand (14.4)

Øyvind Jensen, Sirdal (14.4)

Håvard Viken, Geilo (14.4)

Bjarne Bergstøl, Nore og Uvdal (15.4)

Einar Magne Jordalen, Voss (17.4)

Tor Håkon Hermansen, Edland (19.4)

Torun Torsteinsrud, Ål (30.4)

Olav J. Bøtun, Fresvik (1.5)

Gunhild Damstuen, Lærdal (2.5)

Arne Ramberg, Dagali (2.5)

Anna Lisa Forberg, Bø (3.5)

Njål Selsvik, (4.5)

Jonny Greve, Hordvik (5.5)

Anne Margrethe Vadder, Askim (6.5)

 

... og underskrifter videre vil bli synlige på opprop.net, for nå lar vi signeringer videre foregå der:

:-)

 

Oppropet vil bli overlevert til Regjeringen og KS i anledning Verdens miljødag 5. juni 2021, oppropet vil også bli sendt til partene i arbeidslivet ved LO og NHO.

Fra 7.5.21 kan alle signere raskt og effektivt på Opprop.net, flere har tipset om en slik lettvindt løsning. Underskrifter der kommer altså i tillegg til de ovenfor: https://www.opprop.net/reint_pa_tide_vi_som_star_bak_denne_oppfordringa_til_stat_og_kommuner_-_og_andre_aktorer_-_ber_i_samla_flokk_om_at_reinen_i_fjellet_-_og_det_andre_viltet_som_lever_der_-_na_ma_fa_mer_oppmerksomhet

--

31.5.21

Til: Regjeringen v/statsminister Erna Solberg, KS v/styreleder Bjørn Arild Gram

Til orientering: LO, NHO

Kopi: pressen

Leveområdet til villreinen i Rondane er halvert de siste tiårene. I tillegg kommer klimautfordingene med is og nedbør mv. Norge har et spesielt ansvar for den ville fjellreinen. Villreinen i Norge er ikke borte i morgen, men vi vet at verdens mest tallrike fugl, vandredua, ble utryddet for vel 100 år siden, så utviklingen kan gå fort når det blinker røde lys. Undertegnede var med å ta initiativet til oppropet under, som oppstod med utgangspunkt i Nordfjella og Langfjella, og ivaretar en sekretærfunksjon ved å sende dette til dere nå, i anledning Verdens miljødag denne uka. Vi har levd med reinen i 10 000 år, og vil gjerne at det ikke skal ta slutt i vår tid, men fortsette for de neste generasjonene og.

https://www.nrk.no/innlandet/frykter-at-villrein-i-rondane-er-i-fare-pa-grunn-av-hytteutbygging-1.15386076

Blant underskriverne er både (tidligere) statsråder, ordførere, gruppeledere og andre lokalpolitikere, fra ulike partier. Her er og med stortingsrepresentanter, forskere, folk fra villreinforvaltning, annen naturforvaltning, organisasjonsfolk, bønder, grunneiere, jegere, turistverter, fjellinteresserte og ikke minst mange "vanlige folk" som er glade i og opptatt av naturen rundt oss. En stor flokk unge og eldre, med både fag og hjertelag. Et opprop på tvers av fag, politikk og generasjoner. Oppropet er ikke markedsført, likevel er så mange med, det viser et engasjement og et alvor.

Håper dere som styrer Norge kan ta et krafttak for villreinen og dens leveområder – nå!

Mvh Ola Vaagan Slåtten, Hol

--

Helge Torsgard, Ål, signerte i en e-post 23.3., og det er rettet opp, lagt inn, ovenfor, 7.6.

Omtale av oppropet: Hallingdølen 30.3.21 https://www.hallingdolen.no/nyheiter/felles-rop-om-hjelp-for-villreinen/

Omtale av oppropet: Vest-Telemark blad 16.4.21 https://www.vtb.no/nyhende/opprop-for-villreinen/

Omtale av oppropet: Hallingdølen 5.6.21 https://www.hallingdolen.no/nyheiter/reint-pa-tide-til-regjeringa/

Omtale av oppropet: Norsk villreinsenter 17.6.21 https://www.facebook.com/norskvillreinsenter

--

Gjennomslag? :-) Godt nytt fra Regjeringen oktober 2022

Dårlig nytt om CWD oktober 2022

-----

Hei - ber om at dette før 13.6.24 overleveres Parlamentariske ledere, Energi og Miljøkomiteen, andre stortingspolitikere:


Kjære folkevalgte representanter!

I forbindelse med behandlingen av villreinfjella i Stortinget 13. juni 2024, rettes herved oppmerksomheten mot det brede oppropet fra 2021, som uttrykker bekymring for presset mot villreinen og fjelløkosystemene.

Det vil være et paradoks om disse titusen år gamle økosystemene kollapser nå, samtidig som at det private forbruket i landet er fordoblet flere ganger i vår korte levetid.

Håper dere tar ambisjonene fram 13. juni. Lykke til!

Mvh Ola Vaagan Slåtten,
Hol i Hallingdal
10.6.24