Program 2018

 

(Program/ref., oppdatert pr. 7.10.18)

 

Demokratisk naturforvaltning:

Hva slags verdier har vi? – Hvordan forvalter vi nå? – Hvordan vil vi ha det i framtida?

 

Fredag 14.9

Ankomst for de som ønsker å våkne på Krækkja første seminardag.

2100: Arkeologer jeg har møtt her oppe … ved Kjell Slåtten

 

Lørdag 15.9

1000: Kort: Velkommen til Hol! ved varaordfører Sigrid Simensen Ilsøy

1015: Kort: God morgen, velkommen til seminar. Litt om geografi, seminarets idé og form, programmet etc., ved Ola Vaagan Slåtten

1030: Livssyn/ungdomsarbeid: Hva kan fjellet lære oss om det bestandige, hva kan ungdom lære oss om det foranderlige? ved Sveinung Hansen

1100: Skrantesjuke (CWD) – hva er situasjonen?
- Hva vet vi om sykdommen og om situasjonen i Norge og Norden pr. dato? ved Hallgeir Herikstad
- Hvor står vi nå, hva er situasjonen for Nordfjella/Langfjella, hvordan ser vi fjelløkosystemenes status og veger videre? ved 
Siri Wølneberg Bøthun, Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd

 

- Erfaringsutveksling ved OVS

Lunsjpause 1230-1400 Krækkjahytta SPANDERER lunsjen

1400: Reindrift/identitet: Samisk påvirkning på tamreindrifta i Langfjella - i villreinområder som tidligere har hatt tamreindrift, ved Kjell Bitustøyl

1430: Arkeologi/identitet: Hvor norske/samiske er de runde tuftene i Hallingdal? ved Hege Skalleberg Gjerde

1500: Pause

1530: Jakt/friluftsliv: Hvordan jeg bruker fjella her? ved Alf Waaler

1600: Friluftsliv: Sykkel og kite? Folk, friluftsliv og fjelløkosystem – fredelig sameksistens framover? ved Anne Mari Aamelfot Hjelle, DNT

1630: Takk for i dag til de som tar turen hjemover nå – oppsummering/avrunding, ved OVS

Etter middag:

2000: Erfaringer fra historielag- og politiarbeid, ved Torstein Seim

2030: Tilbakeblikk på dagen: Refleksjoner fra ulike ståsteder, ved OVS

2100: Foredrag om Krækkja, ved Kjell Slåtten.

 

Søndag 16.9

Smør lunsj.

0930: Kort: God morgen, litt om i går og i dag, ved OVS

0945: Refleksjonsrunde, erfaringsutveksling, hva har vi lært av hverandre? ved OVS

1000: Hule med bein v/Krækkja, (+ ev. mulig rund tuft v/Ustaoset), hva kan vi tenke om lokalitetene vi drar innom på vegen heim? ved Hege Skalleberg Gjerde, OVS

1030-1045: Avreise

 

Deltakeravgift kr 1000. (500 kr for bare lørdag). Tilbakebetaling ved sykdom. Påmelding gjerne FØR 1.9. Men OK også etterpå.

Innlederne er fritatt for deltakeravgift. Ungdom, studenter, pensjonister og arbeidsledige, halv pris. Barn (under 16 år), gratis. Alle som er med på seminaret, kan om de vil, få en, to eller tre ulike bøker om Langfjella, kostnadsfritt. Meld fra, så kan bøkene for eksempel hentes på Gamle Hol pensjonat ved høve.

Ev. betaling for kost og losji, ordner den enkelte selv på Krækkjahytta i september. Dette kommer i tillegg til deltakeravgiften.

På facebook


Siden Langfjellaseminaret ikke er butikk, men et spleiselag, der ingen tar ut lønn, er det fint med sponsorer. Tusen takk til Hallingplast, Skue Sparebank, Veidekke og Krækkjahytta.


logo hallingplast

veidekke logo

skue logo

 

REF: (oppdatert 19.9.18) Les og Kjell Bitustøyl sin flotte artikkel på villrein.no

 

Veldig fint å se hvordan erfaringskunnskap og mer teoretisk kunnskap – mange har mye av begge deler – spiller sammen når folk lytter til hverandre, snakker sammen og går tur sammen. En ser på det samme, med ulike kunnskapsbakgrunner. En beriker hverandres forståelse av det en ser på.

 

Om, eller fordi, Langfjellaseminaret er lite og intimt, som en skoleklasse, skjer det viktige ting i et slikt møte mellom mennesker og forskjellige kunnskaper. Det skjer ting som gir ringvirkninger. Og kanskje kan «metoden» brukes av flere? Burde vi ikke oftere og oftere samle lokal, regional, nasjonal og internasjonal kompetanse rundt samme bord – både teoretisk og erfaringsbasert kunnskap? Og huske at alle, alle har en type kompetanse som bør høres?

 

Tusen takk til alle de utrolig flotte deltakerne som delte kunnskap på Langfjellaseminaret 2018, det er ikke umulig at det blir flere slike seminarer med folk, fag og fjell i framtida:

 

Varaordfører Sigrid Simensen Ilsøy, Hol - åpnet "ballet":


Hun fortalte om Hol kommunene, nasjonalparkene, samt om identitet og læring om natur- og kultur. Sigrid brukte eksempler på "bestefarspedagogikk", fra sitt eget liv. Hun sa vi trenger "Røta og vinga" for å drive bærekraftig forvaltning.

Bilder, manus


Ola Vaagan Slåtten fortalte litt om bakgrunn, formål og dagsorden - om Langfjella og seminaret.

Manus

Sveinung Hansen fortsatte filosoferende og faktabasert:


I et stykke fortellerkunst tok Sveinung oss med inn i fjellet, både som en klippefast del av livet vårt, men også som noe som er i endring, særlig i et langt geologisk perspektiv. Han viste oss at fjell har betydning og har hatt betydning for mennesker rundt om på kloden. Han pekte på kontraster mellom våre ulike erfaringer som en mulig styrke, og viste oss med fakta og funderinger hvilke muligheter og utfordringer de flotte ungdommene våre står overfor. Han snakket om å gå, bevege seg, som noe som hjelper, uten at det løser alle utfordringer.

Manus

Hallgeir Herikstad ga CWD status:


Han fortalte om hva en mener å vite om skrantesjuke/CWD, om kunnskapsgrunnlag og tiltak. Han fortalte om prøvetaking og kartlegging i Nordfjella, og også i andre områder.

Foredrag

Siri Wølneberg Bøthun tok opp tråden etter lunsj (og tok en liten runde med "økosystem" søndag):


Hun fortalte grundig om forvaltninga i Nordfjella, og skildret innimellom stemningsfullt fra fjellet gjennom selvskrevne dikt.

Foredrag

Kjell Bitustøyl fortalte om tam rein og samisk påvirkning:


Kjell snakket om hvordan flere etterhvert ser at en ikke har lyttet nok til samisk kunnskap om rein. Kjell fortalte om flere samiske gjetere, kjent fra fjellområdene våre de siste hundreåra.

Foredrag

Anne Mari Aamelfot Hjelle tok for seg "ny ferdsel" i fjellet:


Hun fortalte om det samfunnsansvaret DNT ønsker å ta for å sikre naturverdiene. Hun sa at DNTs medlemsforeninger ønsker dialog omkring mulige "konflikter". Hun snakket om hva DNT og andre kan gjøre av avbøtende tiltak i fjellet.

Foredrag

Alf Waaler fortalte om sine "mil" i fjellet:


Alf redegjorde for hvordan det er oppløftende for en fjelloppsynsmann å se utviklingen i forvaltningen av villreinen. Han delte dikt av Roar Strand og fortalte om mange og lange turer, som Hallingskarvet på langs. Han fortalte om jakt og bærsanking, og om en etterhvert sterk interesse for kulturminner i fjellet.

Noen bilder

Hege Skalleberg Gjerde fortalte om "runde tufter":


Ingen svar med to streker under, men vi fikk se og høre om spennende runde tufter i fjella her, tufter som kanskje kan ha en samisk tilknytning. Kanskje kommer Hege igjen en gang, og fortsetter undersøkelsene?

Foredrag

Torstein Seim fortalte om historielag, utgravinger og oppsyn i politiet:


Torstein har vært med på utgravinger i sommer, og der dukket det opp spennende ting både i Ynglesdalen og nord for Strandavatnet. Kanskje kan vi på grunn av denne sommeren snart få ytterligere kunnskap om de runde tuftene? Torstein fortalte også om det særs aktive og produktive Hol historielag, og om arbeid med natur- og kulturminner i politisammenheng.

Torstein viste bilder fra utgravingene ved Strandavatn.

Kjell Slåtten bidro med fortellerkunst, og lokalkunnskap:


Ingen kan vel mer om Krækkja, og området der, og Kjell sin kunnskap strekker seg også videre ut i Langfjella. Han kan svært mye, blant annet fordi at han "aldri glemmer noe".Foredrag + læring i natur/kultur:

Morgenlys

Siri B


4 ved en hule

Alf opp

Alf opp2

4 ved en Svoi